DIGITALLY CONNECTED

Prema statističkim podacima, potencijalna mušterija će se odlučiti na kupovinu (ili angažman) tek nakon 6-8 onlajn interakcija s brendom. To bi značilo da najmanje 6-8 naših objava mora biti dovoljno zanimljivo da zainteresuje kupca i navede ga na akciju. Naravno, govorimo o proseku. Međutim, to znači da je pojedinim potencijalnim korisnicima naših proizvoda i usluga, potrebno čak i više ubeđivanja. Prostora za loš kopi je, samim tim, veoma malo. S jedne strane, kopirajting greške imaju moć da upropaste fantastične ideje. S druge strane, odličan kopirajting može jasno, glasno i precizno preneti prodajnu poruku. Pitanje je samo na kojoj strani se vi nalazite.

Šta očekujemo od dobrog kopija?

Dobar kopi će:

  • uspostaviti vezu s publikom
  • zadržati pažnju
  • navesti publiku na akciju

Najčešće kopirajting greške će uticati barem na jednu od navedenih stavki i na taj način umanjiti snagu naše prodajne poruke:

1. “Izlizane” uvodne reči

Greška, u ovom slučaju, ne znači da smo konkretno pogrešili u načinu i tonu obraćanja, nego da, jednostavno, koristimo fraze koje koriste i svi drugi. Ako se naša uvodna rečenica ni po čemu ne razlikuje od tuđe, zašto bi potencijalna mušterija pre pogledala našu nego tuđu ponudu?

Izlizane fraze najčešće upotrebljavamo jer pišemo onako kako komuniciramo uživo. Međutim, nismo ni svesni koliko ustaljenih fraza koristimo u svakodnevnom govoru. Dok pričamo, one se jednostavno gube u moru informacija koje serviramo. Ali, kada smo ograničeni brojem karaktera, za fraze jednostavno nema prostora. Po tome će se kopi za postove na društvenim mrežama razlikovati i od blog postova. Kada pišemo blog tekst, na raspolaganju nam je neograničen prostor. Kod postova na socijalnim mrežama moramo biti direktiniji.

Umesto “prema podacima”, odmah ćemo ponuditi podatke; umesto “po našem mišljenju”, odmah ćemo otkriti mišljenje; umesto “ako ste zainteresovani”, odmah ćemo preći na ponudu.

2. Upotreba žargona

Najbolji način da se konektujete sa ciljnom publikom je da pričate “njihovim jezikom”. To bi značilo da im se obraćate na način na koji su navikli ili koji smatraju odgovarajućim. Baš iz tog razloga bi pisanju kopija za objave na socijalnim mrežama, trebalo da prethodi opsežno istraživanje ponašanja ciljne grupe.

Kod upotrebe žargonskih izraza uvek moramo biti oprezni. Moguća su barem dva scenarija koja apsolutno ne želimo da realizujemo. Prvi scenarijo se tiče poslovanja koja pokušavaju da se kroz žargon približe publici (često srećemo ovakve primere kod kompanija koje pokušavaju da se povežu sa mlađom publikom). Ako u kopiju koristite žargonske termine koji vam nisu bliski, rizikujete da promašite smisao poruke i da vas ciljna publika prepozna kao uljeze. Drugi scenario tiče se upotrebe žargonskih termina koji su karakteristični za određenu industriju. Korišćenjem ovih izraza ćemo možda delovati elokventnije, ali povećavamo rizik od slanja nejasne poruke publici koja možda nije dovoljno upućena u terminologiju.

Ako komplikovanu informaciju uspete da prenesete na prost način, to najbolje govori o vašim kopirajting sposobnostima, kao i vašoj upućenosti u tematiku.

3. Obraćanje u pasivu

Kad god imate priliku, u kopijima koristite aktiv umesto pasiva. Aktiv (kao što i samo ime kaže) upućuje na akciju i ažurnost. Rečenica u pasivu uglavnom deluje tromo i nije call-to-action koji nam je potreban.

U aktivnim rečenicama, fokus je na subjektu (vršiocu radnje). U pasivnim rečenicama, fokus je na objektu. Ciljna publika će se uglavnom prepoznati u ulozi subjekta, što znači da se subjekat mora istaći u kopiju.

4. Upotreba “slabih” reči

Dobar kopirajter konstantno radi na obogaćivanju svog rečnika. Zašto? Zato što će ga upravo to sprečiti da napravi grešku koju ćemo sad razmotriti. Naša objava (u najboljem slučaju) od korisnika inicijalno dobija samo nekoliko sekundi pažnje. “Slabe” reči ga u tom kratkom periodu sigurno neće navesti na akciju.

Šta su “slabe” reči?

Obratite pažnju na sledeće primere:

  • “Bila je toliko oduševljena onlajn obukom, da je svoje iskustvo odmah prenela svojim prijateljima.”
  • “Toliko se oduševila onlajn obukom, da je iz istih stopa pozvala svoje prijatelje da se prijave!”

Informacija koju prenosimo je ista. Razlika je samo u snazi reči, odnosno intenzitetu emocija koje određene reči uspešnije mogu da prenesu.

5. Previše priloga u jednom kopiju

Uloga priloga je da pobliže opišu glagol ili pridev. Ako želimo nešto preciznije da opišemo, koristićemo adekvatne priloge. Tu nema problema. Problem nastaje kada rečenicu prezasitimo prilozima, pa informacija padne u drugi plan:

“Velikom brzinom se zaputio ka najbližem izlazu.”

“Pohitao je ka izlazu.”

Slično kao u prethodnom slučaju, upotrebili smo snažnije reči, koje su zamenile čitav niz slabijih.

Konstantno morate voditi računa o čemu pišete i kome se obraćate. Bez ovih informacija, nećete moći da odredite ton ni način nastupa. Vremenom ćete primetiti da neke od ovih “grešaka” u određenim situacijama nećemo nazivati greškama, nego strategijom. Primera radi, ako su nam ciljna grupa eksperti iz određene oblasti, jasno je da ćemo prilikom obraćanja koristiti žargonske izraze karakteristične za tu industriju. Dakle, još jednom se potvrđuje činjenica da u kopirajtingu postoje pravila, ali da se pravila često prilagođavaju okolnostima. Baš iz tog razloga je lako napraviti grešku. Ako ste početnik u kopirajtingu ili planirate da pišete kopije za svoje poslovanje, savetujemo da u početku izbegavate greške koje smo naveli. Kada osetite puls tržišta, znaćete kako da dalje postupate.

Nadamo se da su vam naši saveti bili od koristi. Ako odlučite da kopirajting ipak prepustite profesionalcima, slobodno se obratite InDigital timu.