InDigital | Inventivna digitalna agencija

Digitally connected

Studija slučaja -
Hipokratija

Brand communication, Social media advertising, Google ads, Content Strategy, Design

DIGITALLY CONNECTED

Cilj

Želja klijenta je rast broja korisnika platforme, kako u B2C, tako i u B2B sektoru.

Usluge

Brand communication

Social media advertising

Google ads

Content Strategy

Design

Brifing

Hipokratija je platforma koja predstavlja kompletno digitalno rešenje namenjeno zdravstvenim ustanovama kako bi unapredile svoje poslovanje, povećale broj pacijenata, poboljšale svoju online reputaciju i vidljivost. Hipokratija je namenjena i pacijentima, koji na jednom mestu mogu pronaći korisne informacije i iskustva drugih pacijenata, ali i podeliti sopstveno iskustvo.

DIGITALLY CONNECTED

Koncept i strategija

Prvi izazov na koji smo naišli bilo je pitanje oglašavanja na društvenim mrežama, budući da postoje ograničenja u promovisanju bilo kakvog sadržaja koji se dotiče medicinskih usluga. Pažljivo smo pristupili definisanju strategije, te smo uspešno prevazišli navedenu prepreku i lansirali kampanje.

Pažnju smo posvetili i definisanju Google kampanja. Sproveli smo sve neophodne analize, definisali strategiju sadržaja i podesili sve parametre za praćenje, nakon čega su kampanje aktivirane.

Budući da je klijent fokus stavio na B2B sketor, Linkedin smo izabrali kao veoma važan kanal za komunikaciju sa zdravstvenim ustanovama, koje su potencijalni klijenti Hipokratije.

Rezultati

Sveobuhvatan onlajn nastup doneo je odlične rezultate. Za samo godinu dana, platforma je postala poznata i pacijentima i zdravstvenim ustanovama, te je uspešno izgrađeno poverenje i uspostavljena saradnja i s jednima i s drugima. To je upravo i bio cilj Hipokratije.