InDigital | Inventivna digitalna agencija

Digitally connected

Studija slučaja -
Agile Management

Google ads, Social media advertising, Design, Content Strategy, Landing page optimization

DIGITALLY CONNECTED

Cilj

Zadatak našeg tima je da putem digitalnih medija pošalje pravu poruku potencijalnim polaznicima i da na taj način omogući popunjavanje kapaciteta edukacijskih grupa.

Usluge

Google ads

Social media advertising

Design

Content Strategy

Landing page optimization

Brifing

Agile Management je kompanija koja se bavi edukacijama iz oblasti agilnog menadžmenta i Scrum-a.

DIGITALLY CONNECTED

Koncept i strategija

Popunjavanje kapaciteta onlajn eukacijskih grupa pospešićemo kroz:

  1. Sređivanje i organizaciju sadržaja na sajtu
  2. Google ads menadžment
  3. Social Media menadžment

Sistematizacija zadataka:

  • Analiza tržišta i konkurencije
  • Analiza sajta kao glavnog medijuma za komunikaciju sa potencijalnim klijentima
  • Definisanje strategije nastupa
  • Definisanje strategije sadržaja
  • Definisanje ciljnih grupa i performans indikatora
  • Setovanje, vođenje i testiranje kampanja
  • Izveštavanje

Na samom početku, izvršili smo analizu tržišta. Istražili smo potražnju za uslugama koje Agile Management nudi, a zatim je usledilo istraživanje konkurencije.

Analiza sajta je ukazala na potrebu za brojnim korekcijama. Prioritet je redefinisanje organizacije stranica na sajtu.

Naša strategija zasnivala se na odvajanju sadržaja koji se odnosi na fizička, od onog koji se odnosi na pravna lica. Na taj način nastaju dve zasebne landing stranice.

Navedene landing stranice imaju za cilj da pre svega informišu posetioce o ponudi kompanije. Same landing stranice ne sadrže prijavu za edukaciju. Ideja je da će, nakon informisanja, zainteresovani nastaviti ka stranici edukacije, dok će nezainteresovani odustati od dalje pretrage sajta. Na ovaj način smo kreirali levak i omogućili filtraciju zainteresovanih i potencijalnih polaznika, što nam u velikoj meri olakšava definisanje ciljnih grupa, kao i optimizaciju kampanja.

Nakon usaglašavanja svih parametara, definisana je ciljna grupa i pristupilo se segmentiranju. Segmentacija je rezultirala preraspodelom budžeta za svaki segment ciljne grupe. Posebnu pažnju posvetili smo definisanju i realizaciji tipova nastupa, kroz kvalitetno osmišljen sadržaj.

Sledeći korak je analiza stanja, kako bismo pristupili osmišljavanju dugoročne strategije za Google ads i Social Media kampanje. Pažljivo smo testirali više kampanja, sa parametrima posebno podešenim za svaku pojedinačnu kampanju. Kampanje smo prilagodili i različitim ciljnim grupama, a u opticaju su bile i različite prodajne poruke, kako bismo uporedili efekat.

Na kraju je došao red na testiranje dosadašnjeg rada, truda i zalaganja. Analizu smo izvršili putem A/B testiranja različitih kampanja, definisanih pomoću različitih parametara. Ispratili smo sve ključne indikatore performansi i definisali eventualne korektivne akcije. Naš angažman je podrazumevao i učestalo, jasno i precizno izveštavanje o stanju kampanje za prethodno definisani period.

Rezultati

Uloženi napor, sveobuhvatne analize, definisanje strategije nastupa i sadržaja, dugoročne i pažljivo usmerene kampanje – za posledicu imaju impresivne rezultate. Kapaciteti svih planiranih edukacija su popunjavani 100%. Ovakvi rezultati doveli su do otvaranja novih, neplaniranih termina za edukacije i proširivanje obima i programa edukacija.