InDigital | Inventivna digitalna agencija

Digitally connected

Studija slučaja

Studija slučaja - ICEPS

ICEPS

Google ads, Social media advertising, Video editing, Design, Content strategy and Copywriting, Brand communication, Web development

Google ads, Social media advertising, Video editing, Design, Content strategy and Copywriting, Brand communication, Web development

Usluge

Google ads

Social media advertising

Design

Content strategy, Copywriting

Brand communication

Web development

Cilj

Pred nas je jasno postavljen zadatak – podizanje vidljivosti ove vioskoškolske ustanove na novi nivo i povećanje broja zainteresovanih studenata.

Brifing

Iceps – visoka škola usmerena na razvoj i realizaciju kvalitetnih, komplementarnih, deficitarnih, evropski usmerenih, aplikativnih i konkurentnih programa, koji su pre svega potrebni privredama Srbije i zemalja regiona.

Koncept i strategija

Prvi izazov s kojim smo se susreli bila je izrada novog sajta. U pitanju je krupan zalogaj, budući da ova visokoškolska ustanova nudi različite smerove, koji nemaju dodirnih tačaka. Rešenje do koga smo došli je podrazumevalo strukturno odvajanje smerova u okviru ICEPS brenda. Na ovaj način smo kreirali odvojene jedinice, koje mogu i dizajnerski i strukturno da se razlikuju.

Pristupili smo analizi tržišta, kako bismo se upoznali sa željama i potrebama potencijalnih budućih studenata ICEPS-a i ispratili aktivnosti konkurencije. Analizom smo dobili početne smernice za definisanje strategija kreativnog nastupa i oglašavanja, s ciljem maksimalnog iskorišćavanja potencijala digitalnih medija.

Pažljivo su definisani ton i način komunikacije s ciljnom grupom i ustanovljen smer kreativnog onlajn nastupa, u skladu s potrebama brenda. Odrađena je segmentacija grupa, definisani svi parametri za performans aktivnosti i naš tim je krenuo u akciju!

Rezultati

Uloženi trud je doneo rezultate. Prisutnost ICEPS brenda porasla je 4 puta u odnosu na period pre našeg angažmana. Broj zainteresovanih studenata raste prosečno 36% godišnje.