InDigital | Inventivna digitalna agencija

Digitally connected

Studija slučaja - ICEPS

Google ads, Social media advertising, Video editing, Design, Content strategy and Copywriting, Brand communication, Web development
DIGITALLY CONNECTED

Cilj

Pred nas je jasno postavljen zadatak – podizanje vidljivosti ove vioskoškolske ustanove na novi nivo i povećanje broja zainteresovanih studenata.

Usluge

Google ads

Social media advertising

Design

Content strategy, Copywriting

Brand communication

Web development

Brifing

ICEPS – visoka škola usmerena na razvoj i realizaciju kvalitetnih, komplementarnih, deficitarnih, evropski usmerenih, aplikativnih i konkurentnih programa, koji su pre svega potrebni privredama Srbije i zemalja regiona.

DIGITALLY CONNECTED

Koncept i strategija

Prvi izazov s kojim smo se susreli bila je izrada novog sajta. U pitanju je krupan zalogaj, budući da ova visokoškolska ustanova nudi različite smerove, koji nemaju dodirnih tačaka. Rešenje do koga smo došli je podrazumevalo strukturno odvajanje smerova u okviru ICEPS brenda. Na ovaj način smo kreirali odvojene jedinice, koje mogu i dizajnerski i strukturno da se razlikuju.

Pristupili smo analizi tržišta, kako bismo se upoznali sa željama i potrebama potencijalnih budućih studenata ICEPS-a i ispratili aktivnosti konkurencije. Analizom smo dobili početne smernice za definisanje strategija kreativnog nastupa i oglašavanja, s ciljem maksimalnog iskorišćavanja potencijala digitalnih medija

Pažljivo su definisani ton i način komunikacije s ciljnom grupom i ustanovljen smer kreativnog onlajn nastupa, u skladu s potrebama brenda. Odrađena je segmentacija grupa, definisani svi parametri za performans aktivnosti i naš tim je krenuo u akciju!

Rezultati

Uloženi trud je doneo rezultate. Prisutnost ICEPS brenda porasla je 4 puta u odnosu na period pre našeg angažmana. Broj zainteresovanih studenata raste prosečno 36% godišnje.