InDigital | Inventivna digitalna agencija

Digitally connected

Studija slučaja - Mikromarket

Social media advertising, Brand communication, Design, Web development
DIGITALLY CONNECTED

Cilj

Naš zadatak je da kroz sveobuhvatan i kreativan nastup na socijalnim mrežama na najbolji način predstavimo Mikromarket kompaniju i proizvodne asortimane, te da podignemo brending na viši nivo. Takođe, potrebno je uraditi redizajn web stranice, kako bi sajt verodostojno predstavljao kompaniju, pri čemu bi akcenat trebalo da bude na efikasnoj navigaciji i brzini sajta.

Usluge

Social media advertising

Brand communication

Design

Web development

Brifing

Mikromarket – trgovinski lanac koji sa preko 180 radnji u Novom Sadu i okolini uspešno posluje preko 20 godina.

DIGITALLY CONNECTED

Koncept i strategija

Redizajn web stranice omogućava klijentu da bude u toku sa trendovima i da na intuitivan način privuče potencijalne korisnike usluga i istakne svoje prednosti u odnosu na konkurenciju. Sem vizuelnog prikaza, naš tim je u obzir uzimao i efikasnu navigaciju i brzinu sajta, što doprinosi i brzini pronalaska željenih informacija, a sajt čini user friendly.

Angažman na socijalnim mrežama ima za cilj povećanje brand awareness-a i promociju novootvorenih radnih mesta i određenih akcija. Pažljivo smo selektovali publiku, uzimajući u obzir sve parametre koji su bitni za poslovanje kompanije. Potrudili smo se da na kreativan način, kombinujući različite tipove sadržaja, ciljanoj publici pribižimo proizovode, ponude i Mikromarket brend. Uzimajući u obzir činjenicu da je zaštitni znak našeg klijenta ćirilično pismo, oslanjali smo se na ovaj detalj tokom celokupne kampanje i naišli isključivo na pozitivne reakcije publike.

Rezultati

Kombinovanjem različitih tipova kreativnih sadržaja, od vizuala do video sadržaja, efikasnim targetiranjem ciljne grupe i sveobuhvatnim nastupom, doprineli smo petostrukom povećanju broja ljudi koji su upoznati sa Mikromarket brendom.