InDigital | Inventivna digitalna agencija

Digitally connected

Studija slučaja - Thermal Spa Plava Zvezda

Google ads, Social media advertising, Design
DIGITALLY CONNECTED

Cilj

Naš zadatak jeste da povećamo broj posetilaca kompleksa i to putem digitalnog marketinga.

Usluge

Google ads

Social media advertising

Design

Brifing

Thermal Spa Plava Zvezda je kompleks koji obuhvata otvoreni i zatvoreni termalni bazen, hidromasažu, saunu i spa usluge, pri čemu centar ima u ponudi i hranu i piće.

DIGITALLY CONNECTED

Koncept i strategija

Nakon pažljive analize koncepta rada spa centra, razmatrali smo odlike ciljne grupe i odlučili da strategiju usmerimo na kampanje na socijalnim mrežama i Google ads display kampanje.

Kad su u pitanju kampanje na socijalnim mrežama, pažljivo smo definisali strategiju koja uključuje različite tipove kampanja. Različiti tipovi kampanja podrazumevaju različite ciljne grupe i prodajne poruke, kako bismo uspešno testirali efikasnost i definisali strategiju. Definisana je strategija, određene ciljne grupe i lokalizovano tržište. Nakon postavljanja parametara, naš tim je kreativno pristupio sledećem zadatku i osmislio različita vizuelna i tekstualna rešenja, za prenos reklamnih poruka.

Cilj Google display kampanja je bio da se prisutnost brenda podigne na viši nivo, uz povećanja broja posetilaca. Tim je definisao strategiju, pažljivo strateški definisao mogućnosti targetiranja, definisao koncept sadržaja koji će se plasirati i prionuo na plasiranje kampanja sa različitim porukama.

Rezultati

Naša strategija digitalnog marketinga i ovog puta je urodila plodom. Postigli smo željeno povećanje broja posetilaca kompleksa Plava Zvezda putem kampanje na društvenim mrežama i to za prosečno 30% godišnje. Google display kampanja je takođe pokazala napredak u vidljivosti brenda i to za celih 350%, što je za posledicu imalo povećanje organske potražnje za brendom za 120%. Ovaj tip kampanje doveo je do povećanja broja posetilaca za prosečno 6% godišnje.