InDigital | Inventivna digitalna agencija

Digitally connected

Studija slučaja

Studija slučaja - WATG

WATG

SEO, Google ads, Social media advertising, Email marketing, Web development

SEO, Google ads, Social media advertising, Email marketing, Web development

Usluge

SEO

Google ads

Social media advertising

Email marketing

Web development

Cilj

Naš zadatak je da sveobuhvatno pristupimo digitalnom marketingu u svim navedenim zemljama, zarad povećanja broja zainteresovanih studenata za Work and Travel program. Poseban izazov je digitalni nastup na različitim tržištima u različitim zemljama, imajući u vidu da se i mentalitet ciljne grupe menja.

Brifing

Work and Travel GROUP je departman najveće kompanije na prostoru jugoistočne Evrope – Special Travel Agency, koja se bavi radnim programima i putovanjima za studente i mlade. Work and Travel GROUP je kompanija sa predstavništvima u 7 zemalja širom Evrope i to u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Mađarskoj, Grčkoj i Španiji.

Koncept i strategija

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva, prvo se moramo fokusirati na SEO. Potom bi trebalo pristupiti Google ads kampanjama u Srbiji i u inostranstvu. Strategija na socijalnim mrežama bi podrazumevala efikasno targetiranje – povećanu zainteresovanost studenata i smanjivanje broja upita od ciljne grupe koja ne ispunjava uslove programa.

Iskusno smo pristupili SEO-u – istražili i definisali važne ključne reči. Odrađena je kompletna onsite analiza, podešeni svi parametri i prepoznate offsite mogućnosti, te je naš tim punom parom krenuo u akciju!

Izvršena je implementacija Google ads kampanja u svim zemljama u kojima posluje Work and Travel GROUP. Nakon sprovedenih analiza, reklame su prilagođene tržištu i uslovima i zatim uspešno lansirane! Optimizacija kampanja omogućila je da postignemo željene rezultate uz minimalna novčana ulaganja.

Angažman na socijalnim mrežama ima za cilj povećanje brand awarness-a, povećanje broja upita i efikasno targetiranje. Strategija je definisana tako da obuhvata različite vrste kampanja, koje su namenjene različitim ciljnim grupama, a formulisane različitim prodajnim porukama. Na ovaj način možemo odrediti efikasnost određenih tipova kampanja. Kada je definisana strategija, određene ciljne grupe i podešeni parametri, naš tim je mogao da pristupi kreiranju različitih vizuelnih i tekstualnih rešenja, kako bi se poruka prenela na pravi način.

Uložili smo i dodatni napor, te smo osmislili strategiju za još jedan kanal promocije: e-mail. Misija nam je bila da kreiramo kompletnu strategiju za povećanje broja leadova, odnosno uvećanje baze zainteresovanih studenata, kojima ćemo probuditi želju za putovanjem i navesti ih da nam ostave svoju e-mail adresu. Cilj smo i ostvarili i to kroz slanje promotivnih materijala i redovno animiranje putem edukativnih sadržaja.

Rezultati

Naše SEO aktivnosti ubrzo su urodile plodom, pa smo postigli prve pozicije za bitne ključne reči, što je doprinelo povećanju organskih poseta 5 puta! Google ads kampanje takođe su dale fantastične rezultate, te je poseta sajtu povećana za čak 57%, a broj zainteresovanih studenata u svim zemljama ovom kampanjom je povećan za prosečno 11% godišnje. Pravilno targetiranje rezultiralo je povećanjem impression-a 3 puta i povećanjem reach-a za 38,87% kod ciljne grupe. Postignuto je i smanjenje upita od osoba koje ne ispunjavaju uslove programa i to za 42,12%. S druge strane, targetiranje je uticalo na povećan postotak zainteresovanih studenata, za prosečno 13% godišnje u svim zemljama. E-mail kampanja je bila pun pogodak! Povećana je baza zainteresovanih studenata koji su ostavili e-mail adresu za 52% prosečno godišnje u svim zemljama. Ovim pristupom, došli smo do povećanja broja zainteresovanih studenata za 8%.

Sveobuhvatni rezultati naših napora i sprovedenih kampanja, doveli su do povećanja broja zainteresovanih studenata za 32% prosečno godišnje, u svim zemljama u kojima je sprovedena strategija digitalnog marketinga.