InDigital | Inventivna digitalna agencija

Digitally connected

Studija slučaja - WATG

SEO, Google ads, Social media advertising, Email marketing, Web development
DIGITALLY CONNECTED

Cilj

Naš zadatak je da sveobuhvatno pristupimo digitalnom marketingu u svim navedenim zemljama, zarad povećanja broja zainteresovanih studenata za Work and Travel program. Poseban izazov je digitalni nastup na različitim tržištima u različitim zemljama, imajući u vidu da se i mentalitet ciljne grupe menja.

Usluge

Google ads

Social media advertising

SEO

Email marketing

Web development

Brifing

Work and Travel GROUP je departman najveće kompanije na prostoru jugoistočne Evrope – Special Travel Agency, koja se bavi radnim programima i putovanjima za studente i mlade. Work and Travel GROUP je kompanija sa predstavništvima u 7 zemalja širom Evrope i to u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Mađarskoj, Grčkoj i Španiji.

DIGITALLY CONNECTED

Koncept i strategija

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva, prvo se moramo fokusirati na SEO. Potom bi trebalo pristupiti Google ads kampanjama u Srbiji i u inostranstvu. Strategija na socijalnim mrežama bi podrazumevala efikasno targetiranje – povećanu zainteresovanost studenata i smanjivanje broja upita od ciljne grupe koja ne ispunjava uslove programa.

Iskusno smo pristupili SEO-u – istražili i definisali važne ključne reči. Odrađena je kompletna onsite analiza, podešeni svi parametri i prepoznate offsite mogućnosti, te je naš tim punom parom krenuo u akciju!

Izvršena je implementacija Google ads kampanja u svim zemljama u kojima posluje Work and Travel GROUP. Nakon sprovedenih analiza, reklame su prilagođene tržištu i uslovima i zatim uspešno lansirane! Optimizacija kampanja omogućila je da postignemo željene rezultate uz minimalna novčana ulaganja.

Angažman na socijalnim mrežama ima za cilj povećanje brand awarness-a, povećanje broja upita i efikasno targetiranje. Strategija je definisana tako da obuhvata različite vrste kampanja, koje su namenjene različitim ciljnim grupama, a formulisane različitim prodajnim porukama. Na ovaj način možemo odrediti efikasnost određenih tipova kampanja. Kada je definisana strategija, određene ciljne grupe i podešeni parametri, naš tim je mogao da pristupi kreiranju različitih vizuelnih i tekstualnih rešenja, kako bi se poruka prenela na pravi način.

Uložili smo i dodatni napor, te smo osmislili strategiju za još jedan kanal promocije: e-mail. Misija nam je bila da kreiramo kompletnu strategiju za povećanje broja leadova, odnosno uvećanje baze zainteresovanih studenata, kojima ćemo probuditi želju za putovanjem i navesti ih da nam ostave svoju e-mail adresu. Cilj smo i ostvarili i to kroz slanje promotivnih materijala i redovno animiranje putem edukativnih sadržaja.

Rezultati

Naše SEO aktivnosti ubrzo su urodile plodom, pa smo postigli prve pozicije za bitne ključne reči, što je doprinelo povećanju organskih poseta 5 puta! Google ads kampanje takođe su dale fantastične rezultate, te je poseta sajtu povećana za čak 57%, a broj zainteresovanih studenata u svim zemljama ovom kampanjom je povećan za prosečno 11% godišnje. Pravilno targetiranje rezultiralo je povećanjem impression-a 3 puta i povećanjem reach-a za 38,87% kod ciljne grupe. Postignuto je i smanjenje upita od osoba koje ne ispunjavaju uslove programa i to za 42,12%. S druge strane, targetiranje je uticalo na povećan postotak zainteresovanih studenata, za prosečno 13% godišnje u svim zemljama. E-mail kampanja je bila pun pogodak! Povećana je baza zainteresovanih studenata koji su ostavili e-mail adresu za 52% prosečno godišnje u svim zemljama. Ovim pristupom, došli smo do povećanja broja zainteresovanih studenata za 8%.

Sveobuhvatni rezultati naših napora i sprovedenih kampanja, doveli su do povećanja broja zainteresovanih studenata za 32% prosečno godišnje, u svim zemljama u kojima je sprovedena strategija digitalnog marketinga.